Welkom op de website van de Lionsclub Coevorden

De Lionsclub Coevorden is opgericht op 3 juni 1986 en telt op dit moment 31 leden. De leden komen twee keer per maand samen namelijk op de Huishoudelijke vergadering (eerste dinsdag) en de Vroege bijeenkomst (derde dinsdag) van de maand. Op de Vroege bijeenkomst worden actuele zaken besproken en houdt een lid een Five Minutes Talk over een actueel onderwerp en daaropvolgend wordt een korte discussie gehouden. De avond wordt afgesloten met een gezamenlijk diner. Op de Huishoudelijke vergaderingen worden formele zaken besproken. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een Inleiding door een lid of buitenstaander onder het genot van een consumptie en een hapje.

Tweemaal per jaar wordt een Algemene ledenvergadering gehouden namelijk de najaarsvergadering waarin het financiële beleid en eventuele wijzigingen in het Huishoudelijk reglement en/of de statuten worden besproken en ter stemming worden gebracht en de voorjaarsvergadering waarin het jaarverslag van de secretaris wordt besproken en de bestuursoverdracht plaats vindt. Op deze bijeenkomst wordt het nieuwe bestuur gekozen en alle nieuwe commissievoorzitters en clubfunctionarissen worden door de nieuw gekozen president benoemd. Deze vergadering vindt plaats in aanwezigheid van de partners.

Maar het belangrijkste: het motto van Lions International is WE SERVE.
Wij willen mensen en organisaties die het nodig hebben onze materiële en immateriële ondersteuning geven. Daarom organiseert de Lionsclub Coevorden vele activiteiten. Zie daarvoor de pagina projecten.

Nieuws

Parkgolftoernooi 2022 Coevorden

20/03/2022

Lions Parkgolf toernooi 2022.

 

Op 15 mei 2022. vindt in het Stadspark van Coevorden het jaarlijkse Lions Parkgolftoernooi van de Lionsclub Coevorden-...